Contact

Wilem en Toos Visser
Westersingel 3
1741 MZ Schagen
Tel: 0224-216114 of 06-50543409
e-mail: [email protected] of [email protected]
www.kunstpleinschagen.nl

Algemene voorwaarden

Kunstenaars hebben na bevestiging recht op het gebruik van standruimte. 
Hij/zij mag zijn kraam niet voor andere objecten gebruiken dan vermeld op aanmeldingsformulier.
Alle instructies van de vrijwilligers moeten op de dag van "Het Kunstplein" worden opgevolgd.

Bouwvoorschriften kraam:
Aan de standhouders worden kramen ter beschikking gesteld met een werkblad  van                                
4 bij 1.20 meter, de kraam wordt u op de dag, of eerder toegewezen.
Op het werkblad komt een doek te liggen liefst zwart, die aan de voorkant tot aan de grond komt,
dit om spullen onder de kraam af te dichten. Het ziet altijd zo rommelig als dit niet wordt gedaan.

Aanvangstijd kunstmarkt:
Vanaf 9.00 uur kunt u beginnen met inrichten van uw kraam, niet eerder, om 11.00 uur dient
uw kraam in gereedheid te zijn gebracht. Het is goed zelf een stoel en achterzeil (het liefst wit)
mee te nemen. Je auto kan niet bij je kraam worden gezet, er is buiten De Muziektuin overal
vrij parkeren in de stad, er is geen blauwe zone. Om 17.00 uur mag u beginnen  met opruimen,
niet eerder !!!. De kraamhouder zorgt er zelf voor dat de kraam bij vertrek schoon en opgeruimd is.
Voor Tom-Tom locatie : De Muziektuin , Loet 12 in Schagen.

Advies :
Neem uit voorzorg 'n grondzeil en  mee, dit omdat bijna alle kramen op het gras staan
en kleine houten balkjes om oneffenheden op het gras op te heffen.

Toewijzing en betaling:
Na toewijzing is de standhouder gehouden tot betaling van 45 euro,
dit dient te geschieden voor 15 maart 2019
Het bedrag van 45 euro kunt u overmaken op :                                                                                                  
Rabobank iban nummer:  NL22RABO.0158.5298.63
t.n.v. Stichting Kunstplein Schagen 2019
Westersingel 3 - 1741 M Z – Schagen -  o.v.v. kraamhuur Het Kunstplein 2019.

Annulering:
Bij vroege annulering krijgt u 40 euro terug (45 - 5 euro adm. kosten)
Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor aanvang van Het Kunstplein,
krijgt u 50% van de kraamhuur terug – 5 euro adm. kosten (22,50 -5 = 17,50 euro) .
Bij afzegging daarna, door welke oorzaak dan ook, is het volledige standgeld verschuldigd.

Verlies, diefstal en schade:
Voor verlies van goederen of van enig ander eigendom van de standhouder kan de
organisatie nimmer aansprakelijk worden gesteld, noch voor eventueel door de
standhouders te reclameren bedrijfsschade die daarvan het gevolg mocht zijn.
De standhouders wordt derhalve aangeraden voor stand, goederen en transport
een verzekering af te sluiten, als ook voor W.A.                                                    
De standhouders kunnen de organisatie niet aansprakelijk stellen,
wegens geleden schade of ander ondervonden nadeel in verband met deelname.